LANDELIJK VASTGOED staat voor discretie, service, vakbekwaamheid en kennis van de landelijke vastgoedmarkt.

Discretie

Op vraag van de klant kan LANDELIJK VASTGOED op een uiterst discrete manier uw vastgoed te koop aanbieden. Precieze inlichtingen worden aldus enkel vrijgegeven na zorgvuldig overleg met de opdrachtgever en de potentiële koper. 

Strikte naleving van de deontologische code

De strenge deontologie of plichtenleer voorziet in de algemene zorgvuldigheidsplicht van de vastgoedmakelaars. In het kader van de uitoefening van het beroep dienen de beginselen van eer en waardigheid gerespecteerd. De wet betreffende de handelspraktijken, het Burgerlijk Wetboek, de witwaswetgeving, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het in acht nemen van de regels van mededinging en van de regels met als voorwerp het vermijden van bedrog, …. de naleving van deze wetgevingen en reglementeringen  is nauw verbonden met de correcte uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar en dient ten allen tijde zorgvuldig nageleefd.

Presentatie

Om ervoor te zorgen dat uw woning de uitstraling krijgt die ze verdient, kunnen de  foto’s gemaakt worden door een professionele fotograaf. Op deze manier komen alle aspecten van de woning, inclusief de woonomgeving perfect tot hun recht en kan uw woning optimaal gepresenteerd worden. Luchtfotografie behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Home styling

Men kan maar één maal een eerste indruk nalaten. Deze eerste indruk is meteen van primordiaal belang en verhoogt aanzienlijk de kans op een snelle en gunstige verkoop, wellicht zelfs aan een hogere prijs. Home styling wil zeggen dat de woning zowel binnen als buiten zo optimaal mogelijk dient voorgesteld. De bedoeling is dan ook om de potentiële koper te doen focussen op alles wat je woning te bieden heeft. Op advies van LANDELIJK VASTGOED kunt U eventueel gebruik maken van de diensten van een interieur stylingbedrijf.

Netwerking / klantenbestand

LANDELIJK VASTGOED werkt nauw samen met andere vastgoedbedrijven. LANDELIJK VASTGOED beschikt over gegevens van een selecte groep potentiële kopers die gericht op zoek zijn naar een woning in de hogere prijsklasse. LANDELIJK VASTGOED beschikt eveneens over de gegevens van internationale bedrijven en gouvernementele organisaties die hun buitenlandse medewerkers helpen bij het verschaffen van een woning in België.  Deze potentiële kopers worden door ons selectief benaderd en worden eventueel uitgenodigd voor een bezoek.

Exclusieve bemiddelingsopdracht /ereloon

LANDELIJK VASTGOED werkt enkel op basis van duidelijke contractuele afspraken over de inhoud van de bemiddelingsopdracht en erelonen.

Aandelenovername

indien uw vastgoed deel uitmaakt van een patrimoniumvennootschap kan LANDELIJK VASTGOED instaan voor de verkoop en overname van uw vennootschap.

Efficiënte communicatie / tussentijdse evaluatie

Tijdens de gehele verkoop wordt u door LANDELIJK VASTGOED op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de mogelijke verkoop van uw woning.